Auditievideo & foto's

Als onderdeel van de auditie wordt aan het eind van dit formulier gevraagd om een link te uploaden naar een online auditievideo (bijvoorbeeld op Youtube of Vimeo)

De auditievideo mag niet langer zijn dan 15 minuten.
De inhoud moet passend zijn voor het niveau en de leeftijd van de student.

In de auditievideo moeten de volgende onderdelen aan bod komen: 

  • Barre (pliés, tendu's, rond de jambes, grand battements en adagio).
  • Midden(centre) oefeningen inclusief sprongen en spitzenwerk voor meisjes. 

De volgende foto's worden gevraagd:

  • Demi Plié in first position, en profile
  • Tendu à la seconde, en face
  • 1st  Arabesque, en profile
  • Portrefoto's (1x full body + 1x hoofd & schouders) 

Auditie

Persoonsgegevens

Man    Vrouw    


Let op: de NBA heeft geen slaapgelegenheid voor (buitenlandse) studenten. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze gepaste accomodatie in Amsterdam regelen. 

NB: van leerlingen die de NBA volgen wordt verwacht dat ze voltijds onderwijs volgen tot ze 16 zijn of slagen. NBA leerlingen gaan naar het Gerrit van der Veen College (alleen Nederlandstalig). Buitenlandse leerlingen kunnen een online programma vanuit hun eigen land volgen. Bewijs van aanwezigheid is verplicht.